Informace o webu
Sdílet

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte na naší stránce, která se věnuje ochraně a bezpečnému zpracování vašich osobních údajů. V souladu s nařízením GDPR dbáme na to, aby byla vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů respektována a chráněna. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou sestaveny tak, aby vám poskytly jasný a srozumitelný přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak je chráníme, a jaké jsou vaše práva. Přistupujeme k vašim datům s maximální možnou péčí a zodpovědností, a to jak během jejich zpracování, tak při jejich uchovávání. V následujících odstavcích se dozvíte více o konkrétních aspektech ochrany vašich osobních údajů.

Shromažďování a využití informací

Při návštěvě našeho webu můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, případně další informace související s nabízenými službami. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, jako jsou esoterické a relaxační masáže, a pro komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je možné kdykoliv odvolat, a pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování. Zavazujeme se, že nebudeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami kromě případů, kdy to vyžaduje zákon nebo naše smluvní povinnosti.

Bezpečnost údajů

Zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů považujeme za naši nejvyšší prioritu. Aplikujeme proto přísná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo jiným nežádoucím zpracováním. Tyto bezpečnostní procesy pravidelně aktualizujeme a testujeme, abychom zajistili jejich efektivitu. Jsme si vědomi, že bezpečnost dat je dynamický proces a vyžaduje neustálé sledování a přizpůsobování nejnovějším hrozbám a vývoji v oblasti informačních technologií.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, včetně práva na přístup k vašim údajům, opravu chybných nebo zastaralých informací, výmaz osobních dat nebo omezení jejich zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požadovat jejich přenositelnost nebo podat stížnost u dozorového úřadu. K využití těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat majitelku webu, paní Elišku Vránovou, na adrese Porící 20, 602 00 Brno, Česká republika, nebo na výše uvedeném e-mailu. Jsme zde, abychom vám poskytli potřebné informace a podporu v oblasti ochrany osobních údajů.

Eliška Vránová

Jmenuji se Eliška Vránová a jsem majitelkou a provozovatelkou masážního salonu v Brně. S masážemi a tělovou péčí se zabývám již více než deset let a mám rozsáhlé znalosti v různých masážních technikách. Specializuji se na relaxační a terapeutické masáže. Své zkušenosti a poznatky ráda sdílím na svém blogu, kde píšu články o výhodách masáží a technikách pro domácí masáže.

Napsat komentář