Ochrana Soukromí
Sdílet

Úvod

Ochrana osobních údajů je pro náš internetový portál Esoterické Masáže a Relaxace velmi důležitá. Tento dokument obsahuje informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich uživatelů. Společnost se zavazuje chránit soukromí uživatelů a činit vše pro to, aby byla jejich data bezpečně uložena a zpracována v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie, obzvláště pak nařízením GDPR. Důsledně dodržujeme pravidla ochrany osobních údajů a vyžadujeme stejný přístup i od našich partnerů. Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a upravovány tak, aby odrážely aktuální stav právních předpisů a technologií.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytném rozsahu a s vědomím našich uživatelů. Tyto informace mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo IP adresu. Shromažďování těchto údajů je nutné pro poskytování našich služeb, zlepšení uživatelského prostředí, komunikaci nebo zasílání informací o novinkách a akcích. K uchování osobních údajů dochází za použití nejmodernějších technických a organizačních bezpečnostních opatření. Zajišťujeme, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem, zničením nebo zneužitím a aby bylo jejich zpracování v souladu s platnými zákony.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě výslovného souhlasu uživatelů našeho portálu. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Zpracovávány mohou být údaje pro účely poskytování služeb, statistické vyhodnocení návštěvnosti, zlepšení služeb a nabídky, marketingové akce a posílání obchodních sdělení. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. Při zpracování osobních údajů je kladen důraz na nejvyšší možnou míru zabezpečení a důvěrnosti.

Právo subjektů údajů

Uživatelé portálu mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů. Dále mají právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. V případě nejasností nebo požadavků ohledně zpracování svých osobních údajů se mohou uživatelé obrátit přímo na majitelku portálu pí Elišku Vránovou na e-mailovou adresu [email protected] nebo na poštovní adresu Porící 20, 602 00 Brno, Česká republika. Majitelka zároveň plní roli správce osobních údajů a je zodpovědná za jejich zpracování v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů zůstává k dispozici majitelka portálu Esoterické Masáže a Relaxace, paní Eliška Vránová, na shora uvedené e-mailové adrese a poštovní adrese. Jsme připraveni poskytnout vám všechny potřebné informace a přijmout opatření ke zlepšení ochrany vašich osobních údajů ve vazbě na naše služby.

Eliška Vránová

Jmenuji se Eliška Vránová a jsem majitelkou a provozovatelkou masážního salonu v Brně. S masážemi a tělovou péčí se zabývám již více než deset let a mám rozsáhlé znalosti v různých masážních technikách. Specializuji se na relaxační a terapeutické masáže. Své zkušenosti a poznatky ráda sdílím na svém blogu, kde píšu články o výhodách masáží a technikách pro domácí masáže.

Napsat komentář